synonim zwrot przyimkowy

odm. przyimkowy, nieprzyimkowa, nieprzyimkową, nieprzyimkowe, nieprzyimkowego, nieprzyimkowej, nieprzyimkowemu, nieprzyimkowi, nieprzyimkowy, nieprzyimkowych, nieprzyimkowym, nieprzyimkowymi, przyimkowa, przyimkową, przyimkowe, przyimkowego, przyimkowej, przyimkowemu, przyimkowi, przyimkowych, przyimkowym, przyimkowymi