synonim zgrubiały

odm. zgrubiały, niezgrubiali, niezgrubiała, niezgrubiałą, niezgrubiałe, niezgrubiałego, niezgrubiałej, niezgrubiałemu, niezgrubiały, niezgrubiałych, niezgrubiałym, niezgrubiałymi, zgrubiali, zgrubiała, zgrubiałą, zgrubiałe, zgrubiałego, zgrubiałej, zgrubiałemu, zgrubiałych, zgrubiałym, zgrubiałymi