synonim zastrachany

odm. zastrachany, niezastrachana, niezastrachaną, niezastrachane, niezastrachanego, niezastrachanej, niezastrachanemu, niezastrachani, niezastrachany, niezastrachanych, niezastrachanym, niezastrachanymi, zastrachana, zastrachaną, zastrachane, zastrachanego, zastrachanej, zastrachanemu, zastrachani, zastrachanych, zastrachanym, zastrachanymi