synonim wężowy

odm. wężowy, niewężowa, niewężową, niewężowe, niewężowego, niewężowej, niewężowemu, niewężowi, niewężowo, niewężowy, niewężowych, niewężowym, niewężowymi, wężowa, wężową, wężowe, wężowego, wężowej, wężowemu, wężowi, wężowo, wężowych, wężowym, wężowymi