synonim utrata pamięci

odm. pamięć, pamięci, pamięciach, pamięciami, pamięcią, pamięciom