synonim umyślnie

odm. umyślny, nieumyślna, nieumyślną, nieumyślne, nieumyślnego, nieumyślnej, nieumyślnemu, nieumyślni, nieumyślnie, nieumyślny, nieumyślnych, nieumyślnym, nieumyślnymi, umyślna, umyślną, umyślne, umyślnego, umyślnej, umyślnemu, umyślni, umyślnie, umyślnych, umyślnym, umyślnymi