synonim uchwyt ślusarski

odm. tokarsko-ślusarski, tokarsko-ślusarscy, tokarsko-ślusarska, tokarsko-ślusarską, tokarsko-ślusarskich, tokarsko-ślusarskie, tokarsko-ślusarskiego, tokarsko-ślusarskiej, tokarsko-ślusarskiemu, tokarsko-ślusarskim, tokarsko-ślusarskimi