synonim uchlany

odm. uchlany, nieuchlana, nieuchlaną, nieuchlane, nieuchlanego, nieuchlanej, nieuchlanemu, nieuchlani, nieuchlany, nieuchlanych, nieuchlanym, nieuchlanymi, uchlana, uchlaną, uchlane, uchlanego, uchlanej, uchlanemu, uchlani, uchlanych, uchlanym, uchlanymi