synonim tylko

odm. Tylka, Tylce, Tylkach, Tylkami, Tylką, Tylkę, Tylki, Tylko, Tylkom, Tylkowie, Tylków