synonim trudności

odm. trudności, trudnościach, trudnościami, trudnościom