synonim teoretyczny

odm. teoretyczny, nieteoretyczna, nieteoretyczną, nieteoretyczne, nieteoretycznego, nieteoretycznej, nieteoretycznemu, nieteoretyczni, nieteoretycznie, nieteoretyczny, nieteoretycznych, nieteoretycznym, nieteoretycznymi, teoretyczna, teoretyczną, teoretyczne, teoretycznego, teoretycznej, teoretycznemu, teoretyczni, teoretycznie, teoretycznych, teoretycznym, teoretycznymi