synonim szorstki

odm. szorstki, nieszorstcy, nieszorstka, nieszorstką, nieszorstki, nieszorstkich, nieszorstkie, nieszorstkiego, nieszorstkiej, nieszorstkiemu, nieszorstkim, nieszorstkimi, nieszorstko, szorstcy, szorstka, szorstką, szorstkich, szorstkie, szorstkiego, szorstkiej, szorstkiemu, szorstkim, szorstkimi, szorstko