synonim syty

odm. syty, syci, syte, sytego, sytemu, sytych, sytym, sytymi