synonim symetria

odm. symetria, symetriach, symetriami, symetrią, symetrie, symetrię, symetrii, symetrio, symetriom, symetryj