synonim symbioza

odm. symbioza, symbioz, symbiozach, symbiozami, symbiozą, symbiozę, symbiozie, symbiozo, symbiozom, symbiozy