synonim styczna

odm. styczna, styczną, styczne, stycznej, stycznych, stycznym, stycznymi