synonim stolica

odm. stolica, stolic, stolicach, stolicami, stolicą, stolice, stolicę, stolico, stolicom, stolicy