synonim spragniony

odm. spragniony, niespragnieni, niespragniona, niespragnioną, niespragnione, niespragnionego, niespragnionej, niespragnionemu, niespragniony, niespragnionych, niespragnionym, niespragnionymi, spragnieni, spragniona, spragnioną, spragnione, spragnionego, spragnionej, spragnionemu, spragnionych, spragnionym, spragnionymi