synonim spirytysta

odm. spirytysta, spirytystach, spirytystami, spirytystą, spirytystę, spirytysto, spirytystom, spirytystów, spirytysty, spirytyści, spirytyście