synonim sobek

odm. sobek, sobka, sobkach, sobkami, sobki, sobkiem, sobkom, sobkowi, sobkowie, sobków, sobku