synonim slawizm

odm. slawizm, slawizmach, slawizmami, slawizmem, slawizmie, slawizmom, slawizmowi, slawizmów, slawizmu, slawizmy