synonim skorzonera

odm. skorzonera, skorzoner, skorzonerach, skorzonerami, skorzonerą, skorzonerę, skorzonero, skorzonerom, skorzonery, skorzonerze