synonim sękacz

odm. sękacz, sękacza, sękaczach, sękaczami, sękacze, sękaczem, sękaczom, sękaczowi, sękaczów, sękaczu, sękaczy