synonim rozebrany

odm. rozebrany, nierozebrana, nierozebraną, nierozebrane, nierozebranego, nierozebranej, nierozebranemu, nierozebrani, nierozebrany, nierozebranych, nierozebranym, nierozebranymi, rozebrana, rozebraną, rozebrane, rozebranego, rozebranej, rozebranemu, rozebrani, rozebranych, rozebranym, rozebranymi