synonim robotnik

odm. robotnik, robotnicy, robotnika, robotnikach, robotnikami, robotniki, robotnikiem, robotnikom, robotnikowi, robotników, robotniku