synonim reguła życiowa

odm. życiowy, nieżyciowa, nieżyciową, nieżyciowe, nieżyciowego, nieżyciowej, nieżyciowemu, nieżyciowi, nieżyciowo, nieżyciowy, nieżyciowych, nieżyciowym, nieżyciowymi, życiowa, życiową, życiowe, życiowego, życiowej, życiowemu, życiowi, życiowo, życiowych, życiowym, życiowymi