synonim psychoza

odm. psychoza, psychoz, psychozach, psychozami, psychozą, psychozę, psychozie, psychozo, psychozom, psychozy