synonim psię

odm. psię, psiąt, psięcia, psięciem, psięciu, psięta, psiętach, psiętami, psiętom