synonim przyrzec

odm. przyrzec, nieprzyrzeczeni, nieprzyrzeczenia, nieprzyrzeczeniach, nieprzyrzeczeniami, nieprzyrzeczenie, nieprzyrzeczeniem, nieprzyrzeczeniom, nieprzyrzeczeniu, nieprzyrzeczeń, nieprzyrzeczona, nieprzyrzeczoną, nieprzyrzeczone, nieprzyrzeczonego, nieprzyrzeczonej, nieprzyrzeczonemu, nieprzyrzeczony, nieprzyrzeczonych, nieprzyrzeczonym, nieprzyrzeczonymi, przyrzecz, przyrzeczcie, przyrzeczcież, przyrzecze, przyrzeczecie, przyrzeczemy, przyrzeczeni, przyrzeczenia, przyrzeczeniach, przyrzeczeniami, przyrzeczenie, przyrzeczeniem, przyrzeczeniom, przyrzeczeniu, przyrzeczeń, przyrzeczesz, przyrzeczmy, przyrzeczmyż, przyrzeczona, przyrzeczoną, przyrzeczone, przyrzeczonego, przyrzeczonej, przyrzeczonemu, przyrzeczono, przyrzeczony, przyrzeczonych, przyrzeczonym, przyrzeczonymi, przyrzeczże, przyrzeką, przyrzekę, przyrzekli, przyrzekliby, przyrzeklibyście, przyrzeklibyśmy, przyrzekliście, przyrzekliśmy, przyrzekł, przyrzekła, przyrzekłaby, przyrzekłabym, przyrzekłabyś, przyrzekłam, przyrzekłaś, przyrzekłby, przyrzekłbym, przyrzekłbyś, przyrzekłem, przyrzekłeś, przyrzekło, przyrzekłoby, przyrzekłszy, przyrzekły, przyrzekłyby, przyrzekłybyście, przyrzekłybyśmy, przyrzekłyście, przyrzekłyśmy, przyrzekną, przyrzeknę, przyrzeknie, przyrzekniecie, przyrzekniemy, przyrzekniesz, przyrzeknięto, przyrzeknij, przyrzeknijcie, przyrzeknijcież, przyrzeknijmy, przyrzeknijmyż, przyrzeknijże