synonim przygodny

odm. przygodny, nieprzygodna, nieprzygodną, nieprzygodne, nieprzygodnego, nieprzygodnej, nieprzygodnemu, nieprzygodni, nieprzygodnie, nieprzygodny, nieprzygodnych, nieprzygodnym, nieprzygodnymi, przygodna, przygodną, przygodne, przygodnego, przygodnej, przygodnemu, przygodni, przygodnie, przygodnych, przygodnym, przygodnymi