synonim prostytutka

odm. prostytutka, prostytutce, prostytutek, prostytutkach, prostytutkami, prostytutką, prostytutkę, prostytutki, prostytutko, prostytutkom