synonim prostota

odm. prostota, prostocie, prostot, prostotach, prostotami, prostotą, prostotę, prostoto, prostotom, prostoty