synonim popyt

odm. popyt, popycie, popytach, popytami, popytem, popytom, popytowi, popytów, popytu, popyty