synonim pomadka

odm. pomadka, pomadce, pomadek, pomadkach, pomadkami, pomadką, pomadkę, pomadki, pomadko, pomadkom