synonim poganin

odm. poganin, pogan, poganach, poganami, poganie, poganina, poganinem, poganinie, poganinowi, poganom, pogany