synonim podpucha

odm. podpucha, podpuch, podpuchach, podpuchami, podpuchą, podpuchę, podpucho, podpuchom, podpuchy, podpusze