synonim podkoszulek

odm. podkoszulek, podkoszulka, podkoszulkach, podkoszulkami, podkoszulki, podkoszulkiem, podkoszulkom, podkoszulkowi, podkoszulków, podkoszulku