synonim pleonazm

odm. pleonazm, pleonazmach, pleonazmami, pleonazmem, pleonazmie, pleonazmom, pleonazmowi, pleonazmów, pleonazmu, pleonazmy