synonim picer

odm. picer, picera, picerach, picerami, picerem, picerom, picerowi, picerów, picery, picerze, picerzy