synonim perspektywiczny

odm. perspektywiczny, nieperspektywiczna, nieperspektywiczną, nieperspektywiczne, nieperspektywicznego, nieperspektywicznej, nieperspektywicznemu, nieperspektywiczni, nieperspektywicznie, nieperspektywiczny, nieperspektywicznych, nieperspektywicznym, nieperspektywicznymi, perspektywiczna, perspektywiczną, perspektywiczne, perspektywicznego, perspektywicznej, perspektywicznemu, perspektywiczni, perspektywicznie, perspektywicznych, perspektywicznym, perspektywicznymi