synonim periodycznie

odm. periodyczny, nieperiodyczna, nieperiodyczną, nieperiodyczne, nieperiodycznego, nieperiodycznej, nieperiodycznemu, nieperiodyczni, nieperiodycznie, nieperiodyczny, nieperiodycznych, nieperiodycznym, nieperiodycznymi, periodyczna, periodyczną, periodyczne, periodycznego, periodycznej, periodycznemu, periodyczni, periodycznie, periodycznych, periodycznym, periodycznymi