synonim paszczęka

odm. paszczęka, paszczęce, paszczęk, paszczękach, paszczękami, paszczęką, paszczękę, paszczęki, paszczęko, paszczękom