synonim parafa

odm. parafa, paraf, parafach, parafami, parafą, parafę, parafie, parafo, parafom, parafy