synonim ostentacyjny

odm. ostentacyjny, nieostentacyjna, nieostentacyjną, nieostentacyjne, nieostentacyjnego, nieostentacyjnej, nieostentacyjnemu, nieostentacyjni, nieostentacyjnie, nieostentacyjny, nieostentacyjnych, nieostentacyjnym, nieostentacyjnymi, ostentacyjna, ostentacyjną, ostentacyjne, ostentacyjnego, ostentacyjnej, ostentacyjnemu, ostentacyjni, ostentacyjnie, ostentacyjnych, ostentacyjnym, ostentacyjnymi