synonim oskoma

odm. oskoma, oskom, oskomach, oskomami, oskomą, oskomę, oskomie, oskomo, oskomom, oskomy