synonim odludny

odm. odludny, nieodludna, nieodludną, nieodludne, nieodludnego, nieodludnej, nieodludnemu, nieodludni, nieodludnie, nieodludny, nieodludnych, nieodludnym, nieodludnymi, odludna, odludną, odludne, odludnego, odludnej, odludnemu, odludni, odludnie, odludnych, odludnym, odludnymi