synonim ociemniały

odm. ociemniały, ociemniali, ociemniałe, ociemniałego, ociemniałemu, ociemniałych, ociemniałym, ociemniałymi