synonim obsceniczny

odm. obsceniczny, nieobsceniczna, nieobsceniczną, nieobsceniczne, nieobscenicznego, nieobscenicznej, nieobscenicznemu, nieobsceniczni, nieobscenicznie, nieobsceniczny, nieobscenicznych, nieobscenicznym, nieobscenicznymi, obsceniczna, obsceniczną, obsceniczne, obscenicznego, obscenicznej, obscenicznemu, obsceniczni, obscenicznie, obscenicznych, obscenicznym, obscenicznymi