synonim nienasycony

odm. nasycony, nasyceni, nasycona, nasyconą, nasycone, nasyconego, nasyconej, nasyconemu, nasyconych, nasyconym, nasyconymi, nienasyceni, nienasycona, nienasyconą, nienasycone, nienasyconego, nienasyconej, nienasyconemu, nienasycony, nienasyconych, nienasyconym, nienasyconymi