synonim niegodny

odm. niegodny, niegodna, niegodną, niegodne, niegodnego, niegodnej, niegodnemu, niegodni, niegodnie, niegodnych, niegodnym, niegodnymi, niegodzien